#زندگی_بهتر | چند راهکار ساده برای مبارزه با استرس

در جامعه پراسترس امروز، چند راهکار ساده می‌تواند بخشی از اضطراب شما را کاهش دهد

🔹پیاده‌روی کنید

🔹تمرینی ساده روی چمن یا ماسه را تجربه کنید

🔹مردم را تماشا کنید

دیگر روش‌های ساده کاهش استرس را اینجا ببینید

khabarfoori.com/detail/1662408