پیشرفت ایران در فناوری نانو طی ۱۵ سال اخیر به روایت تصویر

🔹ایران توانسته طی ۱۵ سال اخیر جایگاه خود را به رتبه چهارم جهانی نانو برساند؛ کشورهای امریکا، چین و هند رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند.

🔹آغاز حرکت در مسیر نانو از سال ۲۰۰۱ در ایران با انتشار ۱۰ مقاله ISI بود؛ در همان زمان، ایران رتبه ۵۷ در حوزه نانو را داشت. اما اکنون تولیدات علمی ایران به مرحله‌ای رسیده که از مرز ۱۰ هزار مقاله گذشته است و ۲۵درصد تولیدات علمی ایران مربوط به حوزه نانو می‌شود.

@Akhbarefori