فاجعه‌ای به نام سیگار الکترونیکی؛ چگونه یک جوان ۱۸ ساله شش‌های یک پیرمرد ۷۰ ساله را پیدا کرد؟

🔹در یک سال اخیر ۴۵۰ نفر سرطان گرفته و چند نفر هم از دنیا رفته اند

🔹بحران سیگارهای الکترونیکی به حدی جدی شده که دولت ترامپ تصمیم گرفته استعمال این مخدر را ممنوع اعلام کرده و آنها را از سطح کشور جمع کند

♦️گزارش سی ان ان را اینجا بخوانید

khabarfoori.com/detail/1341542