این تبلیغ بی نظیر نیسان را ببینید👌

خواهری که از برادرش حمایت می‌کند. در پس خط داستان ظاهری تبلیغ اما، نیسان قصد دارد پیشرفتش را به رخ مخاطب بکشد.

یک استعاره شیرین👏

@AkhbareFori

  دانلود ویدئو