♦️واکنش قاضی به تقلب رساندن ایروانی در دادگاه/ جای نشستن متهمان تغییر کرد

🔹صبح امروز قاضی پرونده پیش از آغاز جلسه محاکمه، ضمن تقدیر از رسانه‌ها بابت توجه به این موضوع، محل استقرار عباس ایروانی و رفیعی در سالن دادگاه را تغییر داد.

🔹تا پیش از این متهمان به ترتیب و برحسب رتبه انتساب اتهام و معمولا کنار هم می‌نشستند که پس از این اتفاق و با دستور قاضی، ایروانی و رفیعی از هم جدا شدند.

@AkhbareFori