♦️اولین واکنش علیفر به محرومیتش! گزارش‌گر فوتبال: 🔹اسکای اسپرت یکی از معتبرترین سایت‌های دنیا در زمینه فوتبال است که به‌طور مرتب و دقیق ترکیب همه تیم‌ها و بازی‌ها و مشخصات و اسم ورزشگاهی که بازی در آن برگزار می‌شود 🔹اگر سایت معتبر اسکای اسپورت را ببینید،…