چه کسی نخستین "تریلیونر" دنیا خواهد شد؟

🔹هم اکنون دنیا دارای ۳۶ میلیون "میلیونر" و بیش از ۲۱۵۰ میلیاردر است. ممکن است کمتر از ۱ دهه آینده دنیا شاهد ظهور طبقه "تریلیون دلاریها" باشد

🔹رقابت، میان ۱۵ثروتمند اول جهان است

بیشتر بخوانید

khabarfoori.com/detail/1385034