♦️توضیحات اژه‌ای درباره دادگاه مشایی سخنگوی قوه قضائیه: 🔹 ۲ وکیل مشایی در تاریخ ۳ شهریور به فرد جدیدی وکالت دادند تا آنها را از وکالت مشایی عزل کند 🔹دیروز دادگاه رئیس دفتر رئیس جمهور سابق بود و قرار بود صبح ساعت ۹ در دادگاه حاضر شود و صبح اول وقت مردی مراجعه…