♦#چند_خبر_کوتاه

🔹پورابراهیمی: در هفته‌های آینده اصلاح ساختار اقتصادی ‌با حضور سران قوا در دستور کا‌ر قرار می‌گیرد‌/ تسنیم

🔹 ترامپ: هیچ رئیس‌جمهوری به اندازه من سخت کار نکرده. دارم گندکاری‌هایی که به ارث برده‌ام را راست و ریس می‌کنم/فارس

🔹حاجی بابایی: هیچ امیدی به اروپایی‌ها نداشتیم و نداریم.

@AkhbareFori