♦️بیش از چهار تن کله پاچه و آلایش فاسد دام در مشهد کشف شد

🔹مدیر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی شبکه دامپزشکی مشهد از کشف چهار هزار و ۴۰۰ کیلوگرم کله پاچه و آلایش دامی غیر قابل مصرف در این شهر خبر داد.

جزئیات و تصاویر بیشتر در

http://t.me/joinchat/BXo07zvHqrB9u1m0sUFabw