♦️فقط دو درصد درآمد دکه‌های مطبوعاتی از فروش روزنامه است!

🔹اتحادیه توزیع کنندگان جراید: ۷۰ درصد درآمد دکه‌های مطبوعاتی از سیگار است.

🔹یک فروشنده روزنامه در کیوسک: یکی دو درصد از فروش نشریات و روزنامه درآمد داریم.

🔹رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و توزیع‌کنندگان جراید مشهد: ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد کیوسک‌ها از فروش دخانیات تامین می‌شود.

🔹مدیرمسؤول روزنامه قدس: روزنامه‌های بزرگ حدود ۷۰ درصد تیراژ خود را کم کرده‌اند.

🔹 مدیر مسئول روزنامه خراسان: نسبت به دو سال گذشته ۴۰ درصد کاهش تیراژ داشتیم.

@AkhbareFori