🎥اینجا آمستردام یکى از بهترین جاهاى دنیا براى زندگیه

🔹در این شهر ۷۵۰هزار نفری، ۸۰۰هزار دستگاه دوچرخه وجود دارد. ۶۰درصد از حمل و نقل داخلی آمستردام به وسیله دوچرخه انجام می‌شود. در سال۲۰۰۷ تنها ۱۸نفر به دلیل حوادث رانندگی در این شهر کشته شدند.

این آمار کشته بر اثر حوادث رانندگى تو ایران کار چند ساعته😐

@AkhbareFori