🌱هر روز خود را با بسم‌الله آغاز کنید🌱

🔹امام محمد باقر (ع): مؤمن از کوه سخت‏‌تر است، از کوه کم‏ مى‌‏شود اما از دین‏ مؤمن چیزى‏ کاسته نمى‌شود.

⏳امروز ‌سه‌شنبه

۱۵ مرداد ۱۳۹۸

۴ ذی‌الحجه ۱۴۴۰

۶ آگوست ۲۰۱۹

جهت ثبت سفارش‌های گرافیک

@ManaCRM