♦️نشنال اینترست بررسی کرد/ایران و انگستان؛ در صورت وقوع جنگ کدام یک پیروز می‌شوند؟

🔹اگرچه انگلیس از بمب اتم برخوردار است اما نمی‌تواند از آنها استفاده کند

🔹نیروی دریایی انگلستان اکنون در ضعیف ترین دوران خود به سر برده و شبحی از دوران با شکوه خود را دارد

🔹اگر درگیری احتمالی محدود به جنگ نفتکشها و نبرد دریایی در خلیج فارس باشد، برنده جنگ احتمالا ایران خواهد بود

اینجا بخوانید

khabarfoori.com/detail/1245135