شاخص انتظار برای خانه‌دار شدن از ۲۵ سال به ۴۳ سال رسیده، یعنی یک خانواده با پس انداز یک سوم درآمد ماهیانه خود ۴۳ سال طول می‌کشد تا بتواند صاحب مسکن شود.

تنها در فاصله زمانی ۱ سال، قیمت مسکن ۲ برابر و متوسط اجاره‌‌بهای سالانه ۱۳ میلیون تومان افزایش یافته اما حقوق کارگران تنها ۴۰۰ هزار تومان یعنی سالانه ۵ میلیون تومان!

@AkhbareFori