‏نوشته تا سال ۱۹۱۹ استفاده از کودکان سیاهپوست برای طعمه قرار دادن توسط شکارچیان اروپایی تمساح معمول بوده، تایمز در سال ۱۹۲۳ پرده از این جنایت برداشت و تمبری هم برای یادآوری این عمل وحشیانه ساختند

🔹انسانیت روز به روز کمرنگ نمیشه، بلکه از اول خیلی هم پر رنگ نبوده گویا!😐

@AkhbareFori