♦️پلمب ۲۶ آرایشگاه به دلیل ارائه خدمات به جنس مخالف

رییس پلیس امنیت پایتخت:

🔹پلیس در زمینه آرایشگاه‌هایی که در آن اقدام به ارائه خدمات به جنس مخالف می‌شود،

موارد لازم را به صنف مربوطه ارجاع داده و در صورت بروز تخلف نیز با آن برخورد خواهد کرد، کما اینکه در دو ماه اخیر، ۲۶ واحد صنفی که در این زمینه فعال بودند شناسایی و پلمب شد.

🔹متصدیان این مراکز نیز بازداشت شده و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است./ ایسنا

@AkhbareFori