♦️روش جدید اعتراض برای سرپرستانی که یارانه معیشتی دریافت نکرده اند ستاد شناسایی مشمولین بسته حمایت معیشتی: 🔹متقاضیان دریافت حمایت معیشتی از این پس می‌توانند به جای کد رهگیری در سامانه hemayat.mcls.gov.ir اعتراض خود را ثبت کنند. 🔹متقاضیان می بایست با وارد…