اندونزی جوجه را جایگزین موبایل می‌کند

🔹دولت اندونزی تصمیم دارد با ملزم کردن دانش‌آموزان به نگهداری از جوجه، از اعتیاد آنها به تلفن‌های هوشمند بکاهد.

🔹هر یک از جوجه‌ها داخل قفسی که روی آن نوشته شده است «از من نگهداری کن» در میان این کودکان و نوجوانان توزیع شده است.

🔹به گفته شهردار این کار در کنار کاهش توجه دانش‌آموزان از دستگاه‌های الکترونیکی می‌تواند دانش آنها را در رابطه با نحوه تغذیه پرندگان کوچک هم افزایش و حس مسئولیت‌پذیری را در میان‌شان ارتقا دهد.

@Akhbarefori