#زندگی_بهتر | والدین مسائل جنسی را چه‌زمانی و چگونه با فرزندان‌شان مطرح کنند؟

🔹در دوران نوجوانی تغییراتی را در زمینه جسمانی، هورمونی، جنسی، هویت، تحصیل، عزت نفس و... شاهد هستیم و همچنین آرمان گرایی، خودآگاهی، تمرکزگرایی در این دوران شکل می‌گیرد.

🔹دوران ۱۰ تا ۱۳ سالگی پیش نوجوانی و دوران ۱۳ تا ۱۹ سالگی دوران نوجوانی است؛ والدین باید از تغییرات جسمانی و جنسی فرزندان خود آگاهی داشته باشند و هر والد هم جنس درباره دوران بلوغ با فرزندانشان صحبت کنند؛ یعنی پدر با پسر و دختر با مادر

بیشتر بخوانید

khabarfoori.com/detail/1547519