امشب که زمین و آسمان می‌گرید
از ماتم عسکری جهان می‌گرید
جا دارد اگر شیعه خون گریه کند
چون مهدی صاحب‌الزمان می

امشب که زمین و آسمان می‌گرید

از ماتم عسکری جهان می‌گرید

جا دارد اگر شیعه خون گریه کند

چون مهدی صاحب‌الزمان می‌گرید

▪️سالروز شهادت یازدهمین گل بوستان امامت و ولایت، تسلیت باد🥀

@AkhbareFori