♦️معاون دادستان کل کشور: علت اصلی ناباسامانی در قیمت خودرو‌ها این است که مرجعی برای قیمت گذاری مشخص نشده است جاویدنیا: 🔹درج قیمت خودرو در سایت‌ها به ضرر دلال‌ها است. 🔹این سایت‌ها آیینه‌ای هستند که تورم و نابسامانی بازار را نشان می‌دهند. 🔹دلالان سعی دارند…