ظریف: ما نیاز داریم جعبه سیاه را بخوانیم تا بفهمیم چه اتفاقی افتاده است

🔹وزیر امور خارجه در مصاحبه با ان بی سی: ما حق قانونی، ملی و شخصی داریم که بدانیم چه اتفاقی افتاده. بسیاری سوالات باقی است و ما نیاز داریم جعبه سیاه را بخوانیم تا بفهمیم چه اتفاقی افتاده است. ما درخواست کمک کردیم اما آن ها به ما پاسخی ندادند. این یک موضوع انسان دوستانه بود اما سوالات مهم و بزرگی باقی است: چرا آن ها به ما ابزار و نرم افزار برای خواندن جعبه سیاه نمی دهند. چرا آن ها نمی خواهند به ما این تکنولوژی را بدهند؟

@AkhbareFori