♦️توضیحات دادستانی تهران درباره ادعاهای نیلوفر بیانی

دادستانی تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

🔹در پی ادعاهای مطرح‌شده از سوی یکی از محکومان به جاسوسی به نام خانم نیلوفر بیانی بلافاصله هیات قضایی از سوی دادستانی تهران مامور بررسی موضوع شدند که علیرغم مراجعه این هیات به زندان برای شنیدن توضیحات، ادله و استنادات احتمالی نامبرده درخصوص ادعاهای منتشرشده درفضای مجازی، متاسفانه خانم بیانی حاضر به بیان هیچ گونه توضیحی دراین باره نشد.

@AkhbareFori