♦️رییسی: برخورد با چند آدم نادرست در قوه قضاییه، ضعف دستگاه قضایی نیست

رییس قوه‌قضاییه:

🔹اگر اعلام شد در قوه قضاییه یا در کادر اداری چند آدم نادرست بخاطر نادرستی و ناسلامتی با آنها برخورد شده است، این ضعف دستگاه قضایی نیست بلکه قوت قوه قضاییه است. 

🔹ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی باید به هنجارها تبدیل شوند.

🔹برخی از قضات می‌گویند ما رأی صادر می‌کنیم، افراد بروند در دادگاه تجدید نظر حق خود را بگیرند که این سخن درست نیست.

@AkhbareFori