کنایه مجری برنامه تلویزیونی به سبک زندگی برخی از مسئولین

🔹برخی از مسئولین در حالی مردم را به ساده زیستی و مقاومت در برابر تحریم‌ها دعوت می‌کنند که خودشان در رفاه کامل قرار دارند و فرزندانشان در خارج از کشور

@AkhbareFori

  دانلود ویدئو