پرسش یک فعال توییتری: ماجرای ۵هزار میلیارد تومان پول مردم که امروز ⁧آذری جهرمی از آن سخن گفت و ادعا کرد در خصوص

پرسش یک فعال توییتری: ماجرای ۵هزار میلیارد تومان پول مردم که امروز ⁧آذری جهرمی از آن سخن گفت و ادعا کرد در خصوصی سازی همراه اول حیف و میل شده، چیست؟

🔹‏فردی که از مشهد به تهران آمده و فعالیت سایبری می‌کند، کیست؟