♦️تنبیه بازیکن استقلال

🔹مرتضی تبریزی به دلیل رفتار ناشایست پس از تعویض در بازی با ذوب آهن، از لیست استقلال �

♦️تنبیه بازیکن استقلال

🔹مرتضی تبریزی به دلیل رفتار ناشایست پس از تعویض در بازی با ذوب آهن، از لیست استقلال برای چند بازی آینده کنار گذاشته می شود/ صداوسیما

@AkhbareFori