‏زمین از این همه سنگینی بار به روی شونش گله میکرد 

🔹این زباله پلاستیکی از سال ۱۹۸۶ به دامن طبیعت انداخته شده �

‏زمین از این همه سنگینی بار به روی شونش گله میکرد

🔹این زباله پلاستیکی از سال ۱۹۸۶ به دامن طبیعت انداخته شده است اما می‌بینید که هیچگونه تجزیه‌ای صورت نگرفته است.

🔹تجزیه زباله ۱۰۰ الی ۱۰۰۰سال زمان می‌برد!

@AkhbareFori