"پزشکان اصطلاحاتی دارندکه ما نمی‌فهمیم،

ما دردهایی داریم که آنها نمی‌فهمند،

نفهمی بد دردی است

خوش به حال دامپزشکان!"

"حسین پناهی"

روز دامپزشک مبارک

@AkhbareFori