♦️فرود اضطراری پرواز تهران - استانبول به دلیل مورد مشکوک به کرونا

🔹یکی از رسانه‌های خارجی در توییتر نوشت: پرواز تهران - استانبول به خاطر مورد مشکوک به کرونا در آنکارا نشست و همه مسافران به مدت دو هفته در قرنطینه قرار گرفتند/ مهر

@AkhbareFori