عروس اوگاندایی دو هفته پس از ازدواج، مرد از آب در آمد

🔹زمانی که محمد موتومبا از این زیباروی اوگاندایی درخواست ازدواج کرد، او بلافاصله پذیرفت ولی انجام وظایف زناشویی را مشروط به پرداخت شدن مهریه‌اش به خاله‌اش کرد.

🔹دو هفته پس از ازدواج، یکی از همسایگان نوعروس را در حال پریدن از دیوار و سرقت وسایل مشاهده کرده و موضوع را به پلیس خبر داد!

@Akhbarefori