حال ناخوش مادر پلهای تاریخی ایران

🔹کشکان (واقع در لرستان) را آب برد،مسئولان را خواب

🔹در حالی پل تاریخی کشکان در جریان سیل متحمل خسارت شد و پایه‌های لرزان آن نیازمند ترمیم است که معاون استاندار لرستان می‌گوید اعتباری برای ترمیم این پل نیست و تمام

حقایقی که شاید از آن بی‌خبر باشید را اینجا بخوانید و دیدگاه خود بیان کنید

sornakhabar.com/newsview/131175