♦️اعمال محدودیت ثبت طلاق در دفترخانه‌ها از امروز

🔹با درخواست کانون سردفتران ازدواج‌ و طلاق و موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضاییه برای ثبت طلاق در هر یک از دفاتر طلاق محدودیت و سقف معینی تعیین شد

🔹بر این اساس برای ثبت طلاق در هر استان با توجه به میزان جمعیت سقفی تعیین شده است، دفترخانه‌های طلاق مجاز به ثبت طلاق بیشتر از حد مجاز نیستند

🔹این طرح از امروز شنبه (۵ بهمن ماه) در سراسر کشور اجرا می‌شود/ باشگاه خبرنگاران

@AkhbareFori