🔹آماری خیره کننده از حجم خرید های یکسال مردم ایران از سایت های فروشگاهی

🔹شما هم میتوانید با حداقل هزینه صاحب وب سایت و اپلیکیشن فروشگاهی شوید .

📌وب سایت فروشگاهی تنها با

1.350.000 تومان

📌وب سایت و اپلیکیشن فروشگاهی تنها با

2.500.000 تومان

کسب اطلاعات بیشتر :

https://plink.ir/JCWEM

ارتباط با ما:

👤 @FaraData_Commerce

📞 09107255014

🌐 FaraData.co