ساده زیست ترین رئیس جمهور دنیا را بشناسید

🔹مردی که کاخ را رها کرد و به مزرعه پناه آورد

🔹رئیس‌جمهور سابق اروگوئه در یک مزرعه قدیمی متعلق به همسرش زندگی می‌کند و تقریباً تمام دستمزدش را به دیگران می‌بخشد

🔹در دورانی که موخیکا رئیس جمهور بود، قبول نکرد که در کاخ ریاست جمهوری زندگی کند

اینجا بخوانید

khabarfoori.com/detail/1660864