ذخایر اورانیوم ایران از مرز ۱۲۰۰ کیلوگرم عبور کرد

«زارعان» دستیار ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی:

🔹از ماشین‌های جدید سانتریفیوژ در ۲۰ فروردین سال آینده رونمایی خواهد شد.

🔹بعد از گام پنجم ذخایر اورانیوم زیر پنج درصد از مرز ۱۲۰۰ کیلوگرم عبور کرد.

🔹هم اکنون اگر نظام تصمیم بگیرد، سازمان انرژی اتمی توان غنی سازی اورانیوم با هر درصد از غنا را خواهد داشت.

🔹سال ۱۴۰۰ تست سرد راکتور تحقیقاتی خنداب اراک آغاز خواهد شد.

@AkhbareFori