اعتراف مفتی خطرناک داعش به وجود یک تامین کننده مالی‌اش در انگلیس

🔹یکی از مفتی‌های داعش که فتوای اسارت و تجاوز گروهی به دختران ایزدی را داده بود، گفته است که از یک تامین کننده مالی در انگلیس پول دریافت کرده است.

@Akhbarefori