ترامپ: "سزاوار" جایزه صلح نوبلم!!!!

🔹رئیس جمهور آمریکا ضمن ناعادلانه خواندن نحوه انتخاب برندگان جایزه صلح نوبل

ترامپ: "سزاوار" جایزه صلح نوبلم!!!!

🔹رئیس جمهور آمریکا ضمن ناعادلانه خواندن نحوه انتخاب برندگان جایزه صلح نوبل و تردید درباره شفافیت عملکرد این کمیته گفت که سزاوار دریافت این جایزه است.

@AkhbareFori