کوه‌خواری، به راحتی آب‌خوردن!

🔹چه تصاویر وحشتناکی است، اینجا شمیرانات معروف به ییلاق تهران است، در روز روشن و جلوی دید همه، کوه را تراشیده‌اند و روی آن برج ساخته‌اند!

🔹وضعیت بحرانی‌تر از آن است که تصور می‌کنیم، کار از کوه‌خواری هم گذشته و مشغول پر کردن بستر رودخانه هستند!

اخبار لحظه‌ای #تهران

t.me/joinchat/DYtO6z3f9rg2Q8bdlsH7aQ