♦️مرغ آماده طبخ ۱۰ هزارو ۳۰۰ تومان

رئیس اتحادیه:

🔹امروز مرغ زنده ۲ تا ۳ کیلو گرمی در مراکز عرضه از ۵۹۰۰ تا ۶۴۰۰ تومان عرضه شده است که البته افزایش قیمت مرغ درصورتی است که قیمت مرغ زنده تغییری نداشته است.

🔹مرغ آماده طبخ ۱۰۳۰۰ تومان.

#اقتصادی

@AkhbareFori