♦️رهبر انقلاب خطاب به ملت: جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد رهبر انقلاب، صبح امروز: 🔷️ آمریکا در ادبیاتش در نیم‌سال اخیر وقیح‌تر و بی ادب‌تر شده. قبلاً هم در حرفشان ادب دیپلماتیک را کمتر رعایت می‌کردند اما اخیراً در مواجهه با همه‌ی کشورها بی‌ادب‌تر شده‌اند.…