♦️کدام فعالیتها توسط نیم‌کره‌ راست و کدام یک توسط نیم‌کره‌ چپ انجام می‌شوند؟

🔹تحقیقات دانشگاه کالیفرنیا نشان می‌دهد که اطلاعات دریافتی مرتبط با شوخی و تعریف لطیفه به طرز فعال‌تری توسط نیمکره راست مغز پردازش می شوند

🔹بر اساس تحقیقات ۷۰ الی ۸۵ درصد از بانوان، ناخودآگاه نوزادان را توسط سمت چپ بدن خود در آغوش می گیرند

#زندگی_بهتر

اینجا بخوانید

khabarfoori.com/detail/948188