♦#چند_خبر_کوتاه

🔹وزیر ارشاد: سپاه بخش مهم هویت ملی و تاریخی ٤٠ سال اخیر است.

🔹وزیر صنعت: تولید خودرو در اسفند ۹۷ چهار برابر شد.

🔹امیرعبداللهیان: ترامپ دیوانه است و باید معالجه شود.

🔹مقام پنتاگون: اقدام ترامپ به معنی درگیر شدن با نیروهای ایرانی نیست.

🔹مره صدق؛ نماینده کلیمیان مجلس: سپاه خاری در چشم استکبار جهانی است.

🔹مدیرعامل برق خوزستان: در مجموع در اهواز دو پست برق غرب اهواز و کوت امیر درگیر سیل هستند.

@AkhbareFori