کدام شهرداری‌ها بیشترین سند را در سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر کردند؟‏

🔹شهرداری مشهد با بیشترین سند منتشر شده در این سامانه رتبه اول را کسب کرده و نسبت به سایر شهرداری های کشور پیشرو است.

🔸بعد از شهرداری مشهد، تهران و رشت رتبه دوم و سوم را در ثبت اطلاعات در این سامانه دارند.