🎥ارتباط حسین هدایتی و پول های کثیف در سینما!/ گروکشی در اکران نوروزی به کجا رسید؟

🔹ترلان پروانه: صبر کردم و هر پیشنهادی را نمی پذیرم

🔻گفتگو با عوامل فیلم سینمایی "ماموریت غیرممکن" و نمایش "هفتمین جان سگ" را در #برداشت ببینید

http://yon.ir/ROk52