نیویورک تایمز: ایران در حادثه نفتکش‌ها هیچ نقشی نداشته است

🔹برخی در آمریکا به دنبال این هستند که حادثه دریای عمان مانند حادثه خلیج تونکین شود

🔹آیا "تیم بی" می‌خواهد سناریو جنگ ویتنام را تکرار کند؟

🔹شرایط فعلی آمریکا با زمان حادثه خلیج تونکین متفاوت است؛ نه کنگره فعلی مانند کنگره آن زمان است و نه دونالد ترامپ شبیه جانسون است

اینجا بخوانید

khabarfoori.com/detail/1099763