گاف‌های فنی و هواپیمایی سریال گاندو / بررسی سکانس پرحاشیه دستگیری آقازاده در هواپیما

🔻نشاندن هواپیمای بین المللی به خاطر یک آقازاده؟ آقای کارگردان، از قوانین ایکائو چه می‌دانید؟

🔻هواپیماهای سوخو جنگنده هستند و برای نشاندن هواپیما به کار نمی‌رود

🔻زمان‌بندی تعقیب و گریز پروازی رعایت نشده است

🔻پیاده‌سازی صحنه بازداشت ریگی در پرونده یا اختلاسگر، منطقی نیست

اینجا بخوانید

sornakhabar.com/news/47958