♦️#چند_خبر_کوتاه

🔹معاون وزیر ارتباطات: هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت اینترنت موبایل و اینترنت ثابت در سال جاری وجود ندارد.

🔹موسوی لارگانی: حذف ۴ صفر از پول ملی اثر مثبتی بر وضعیت معیشتی مردم ندارد.

🔹رئیس اتاق بازرگانی ایران: ارز ۴۲۰۰ تومانی ‌حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را برآورده نکرد.

@AkhbareFori