♦️#چند_خبر_کوتاه

🔹وزارت کشاورزی: کمبود میوه نداریم/ نوسانات ارزی روی قیمت میوه اثر گذاشته است.

🔹سردار جوانی: منافع‌مان به خطر بیفتد، منافع‌شان را به خطر می‌اندازیم/ تهدید ایران "یک تهدید معتبر" است.

🔹نعمتی: مدیران بازنشسته در صورتی که کنار نروند به دادگاه معرفی می‌شوند/ زمانش رسیده که عرصه را به جوان‌ترها بدهند.

@AkhbareFori